Vinnare
Img_0574
Img_0574 Img_0618 Img_0645 Img_0724 Img_0731 Img_0758 Img_0808 Img_0843

Här alla vinnare från resp. klass i Watski2Star 2011. 

Tyvärr missade vi vinnaren IOR som seglade ensam i flerskrovsklassen.

Kommentarer till Vinnare

Wonderful explanation of facts avialable here.

Wonderful explanation of facts avialable here.

Real brain power on dislapy. Thanks for that answer!

Real brain power on dislapy. Thanks for that answer!

Skriv kommentar

* Kommentarer får innehålla max 255 tecken.

* Inga fält får lämnas toma.

* Inga fält får innehålla länkar.