Snabbast och minst
Img_0845
Img_0845 Img_0632

Kommentarer till Snabbast och minst

That's a skillful answer to a dfficuilt question

That's a skillful answer to a dfficuilt question

Visst e4r det? =D Skivan e4r som be4st ne4r man lyssnar pe5 den i venitrmf6rkret medan man tittar ut genom ff6nstret mot den svarta kalla snf6n, eller ste5ende pe5 en busshe5llplats.

Visst e4r det? =D Skivan e4r som be4st ne4r man lyssnar pe5 den i venitrmf6rkret medan man tittar ut genom ff6nstret mot den svarta kalla snf6n, eller ste5ende pe5 en busshe5llplats.

Geez, that's uneblieavble. Kudos and such.

Geez, that's uneblieavble. Kudos and such.

Now I feel stupid. That's celaerd it up for me

Now I feel stupid. That's celaerd it up for me

Skriv kommentar

* Kommentarer får innehålla max 255 tecken.

* Inga fält får lämnas toma.

* Inga fält får innehålla länkar.