Starten Watski2Star Startgrupp 3 2011

Niklas Qvarnström refererar och filmar. Starten streamades även live med hjälp av Solidtango och net1.

Kommentarer till Starten Watski2Star Startgrupp 3 2011

Tjoho!! Bra jobbat. Hf6rde att det var ren kaos de4r i lf6rdags =o) Du e4r vterean ju som vet att ve4tskeladda ff6re ett lopp =oD. Superfin tid och vilken bra placering. Grattis i efterskott.

Tjoho!! Bra jobbat. Hf6rde att det var ren kaos de4r i lf6rdags =o) Du e4r vterean ju som vet att ve4tskeladda ff6re ett lopp =oD. Superfin tid och vilken bra placering. Grattis i efterskott.

This shows real exrpetise. Thanks for the answer.

This shows real exrpetise. Thanks for the answer.

Appranetly this is what the esteemed Willis was talkin' 'bout.

Appranetly this is what the esteemed Willis was talkin' 'bout.

That's way the btseset answer so far!

That's way the btseset answer so far!

Skriv kommentar

* Kommentarer får innehålla max 255 tecken.

* Inga fält får lämnas toma.

* Inga fält får innehålla länkar.